» دو روایت از یار سفرکرده :: ۱۳٩٦/٥/۱۳
» کنار جاده‌ی خشک... :: ۱۳٩٦/٤/۱٧
» مثل لالایی... :: ۱۳٩٦/٢/٢٧
» سال نو :: ۱۳٩٦/۱/۳
» یارم رهاست... :: ۱۳٩٥/۱٢/٢٢
» در موسیقی :: ۱۳٩٥/۱۱/٢۱
» ذکر خیر چوبک :: ۱۳٩٥/۱٠/٩
» دیدار... :: ۱۳٩٥/٩/٤
» سکوت... :: ۱۳٩٥/۸/۱٧
» نشانی :: ۱۳٩٥/٧/۸
» غرابا... :: ۱۳٩٥/٦/۱٧
» فراموش کن :: ۱۳٩٥/٥/٥
» مثل زندگی :: ۱۳٩٥/٤/۱
» ... :: ۱۳٩٥/۳/۱٦
» پلی تنها :: ۱۳٩٥/٢/۱٥
» در بسته :: ۱۳٩٥/۱/۱
» پرنده‌ی آبی :: ۱۳٩٤/۱٢/۱۱
» هایکوهای دونفره :: ۱۳٩٤/۱۱/۱۳
» اتاق 1418 :: ۱۳٩٤/۱٠/٤
» جشن بی‌کران :: ۱۳٩٤/٩/٤
» طعم گریپ‌فروت :: ۱۳٩٤/۸/٧
» آدم چگونه گم می‌شود؟ :: ۱۳٩٤/٧/٤
» پالمیرای ما :: ۱۳٩٤/٦/٥
» سفر به آذربایجان ایران :: ۱۳٩٤/٥/٦
» گربه‌ها... :: ۱۳٩٤/٤/۳
» در ستایش غلام‌حسین لطفی :: ۱۳٩٤/۳/٢
» پل عابر :: ۱۳٩٤/٢/۱٠
» سال نو مبارک! :: ۱۳٩٤/۱/٢
» داعش؛ بازگشت اسطوره :: ۱۳٩۳/۱٢/۱٢
» گربه :: ۱۳٩۳/۱۱/٥
» معنای سادگی :: ۱۳٩۳/۱٠/٧
» 10 هایکو از بوسون :: ۱۳٩۳/٩/٦
» سرمقاله :: ۱۳٩۳/۸/٦
» تاریکی... :: ۱۳٩۳/٧/۱٠
» شهر موش‌ها 2 :: ۱۳٩۳/٦/۸
» در جست‌و‌جوی کوکی :: ۱۳٩۳/٥/۱۱
» بازگشت غارنشین :: ۱۳٩۳/٤/٦
» گاهی هم دراز بکش و هیچ کاری نکن :: ۱۳٩۳/۳/۸
» والس :: ۱۳٩۳/٢/۸
» رنگ خلیج :: ۱۳٩۳/۱/۸
» تنهایی اعداد اول :: ۱۳٩٢/۱٢/٢
» راز و انزوا در توپیکا :: ۱۳٩٢/۱۱/۸
» تمام راه... :: ۱۳٩٢/۱٠/۳
» صدای تو... :: ۱۳٩٢/٩/۱
» گوش سمت راست گربه :: ۱۳٩٢/۸/٥
» این روزها :: ۱۳٩٢/٧/۳
» در غمِ عاشقی نمانید :: ۱۳٩٢/٦/٧
» پرنده‌ی تنها می‌آید و نمی‌خوانَد :: ۱۳٩٢/٥/۸
» پایه‌ی سنگی :: ۱۳٩٢/٤/٢٩
» دل‌باختگی و کوریِ خاص :: ۱۳٩٢/٤/٢۳
» شبح خواستگار :: ۱۳٩٢/٤/۱٧
» عاشقانه ی تابستانی :: ۱۳٩٢/٤/٥
» آقای بنفش :: ۱۳٩٢/۳/۳۱
» دفتر شعر :: ۱۳٩٢/۳/٢٦
» سه روز :: ۱۳٩٢/۳/٢٠
» ابرهای خاکستری... :: ۱۳٩٢/۳/۱٢
» نوشیدن حین رانندگی :: ۱۳٩٢/۳/٧
» لاله‌ی واژگون :: ۱۳٩٢/٢/۳٠
» آبی :: ۱۳٩٢/٢/٢٢
» فلیکر :: ۱۳٩٢/٢/۱٤
» تندباد بهاری... :: ۱۳٩٢/٢/۸
» تکرارها :: ۱۳٩٢/٢/٤
» هرگز... :: ۱۳٩٢/۱/٢٧
» ادیسه‌ی جاده‌‌ای :: ۱۳٩٢/۱/٢٠
» [جایی که همیشه بهار است] :: ۱۳٩٢/۱/٢
» در روزهای آخر اسفند :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٧
» صلیب است... :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٤
» دو شعر از مارین سورسکو :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۸
» بادبادک :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٠
» دختران رخت‌شوی در باران :: ۱۳٩۱/۱٢/٤
» دو داستانک :: ۱۳٩۱/۱۱/٢۸
» آشغال‌های فکری :: ۱۳٩۱/۱۱/٢۱
» برکه‌ی قدیمی باشو :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٥
» شش هایکو :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٠
» آنیما :: ۱۳٩۱/۱۱/٢
» تا دل تاریکی :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٦
» 22 دی :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٢
» رنگ زنبق :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٥
» به کسی که مُرد :: ۱۳٩۱/۱٠/٩
» برازندگی :: ۱۳٩۱/۱٠/٤
» نقش جهان :: ۱۳٩۱/٩/٢٧
» آخرین برگ :: ۱۳٩۱/٩/۱۸
» در تنهایی چای :: ۱۳٩۱/٩/٩
» مثل بچه حرف می‌زند :: ۱۳٩۱/٩/٤
» در غیاب تو... :: ۱۳٩۱/۸/٢٧
» خط ویژه :: ۱۳٩۱/۸/٢٢
» زنبق‌دره :: ۱۳٩۱/۸/۱٧
» ذهن آسمان :: ۱۳٩۱/۸/٩
» شفق :: ۱۳٩۱/۸/٤
» در کافه رومنس :: ۱۳٩۱/٧/٢٩
» داستان‌های چندکلمه‌ای :: ۱۳٩۱/٧/٢۳
» ای سهره‌ی ارغوانی... :: ۱۳٩۱/٧/۱٩
» تمام روز صدای آب‌ها را می‌شنوم :: ۱۳٩۱/٧/۱٠
» دشنام :: ۱۳٩۱/٧/٢
» نمی‌دانم... :: ۱۳٩۱/٦/٢٦
» آرام و غم‌انگیز :: ۱۳٩۱/٦/۱٧
» صخره و سیزیف :: ۱۳٩۱/٦/۱٠
» تصویر آخر :: ۱۳٩۱/٦/٥
» بدسفر :: ۱۳٩۱/٥/٢٩
» در جنگل ابر :: ۱۳٩۱/٥/٢٢
» کدام... :: ۱۳٩۱/٥/۱٥
» تنها :: ۱۳٩۱/٥/٦
» مکاشفه :: ۱۳٩۱/٥/٢
» در ستایش بی‌فایدگی :: ۱۳٩۱/٤/٢٦
» موقعیت جفنگ :: ۱۳٩۱/٤/٢۱
» نزدیک غروب بود :: ۱۳٩۱/٤/۱۳
» 俳句 :: ۱۳٩۱/٤/٥
» بالکن :: ۱۳٩۱/۳/۳۱
» بیمارستان :: ۱۳٩۱/۳/٢٥
» کارت‌پستال :: ۱۳٩۱/۳/۱٥
» قطعات افقی :: ۱۳٩۱/۳/٦
» آخرین روزِ بهاریِ زندگی‌ام :: ۱۳٩۱/٢/۳۱
» در خواب نیز قافله‌ی ما روانه است :: ۱۳٩۱/٢/٢٤
» پارسال، امسال :: ۱۳٩۱/٢/۱۸
» گاهی... :: ۱۳٩۱/٢/۱٢
» ما دو تن دستادست... :: ۱۳٩۱/٢/٦
» موجینا :: ۱۳٩۱/۱/٢۸
» سایه... :: ۱۳٩۱/۱/٢٠
» اول ایران‌گردی، سپس جهان‌گردی! :: ۱۳٩۱/۱/۱۳
» برزیل- سوم اوت 1949 :: ۱۳٩۱/۱/٤
» سالی که نکوست از بهارش پیداست :: ۱۳٩٠/۱٢/٢۸
» فرشته‌ی نگهبان :: ۱۳٩٠/۱٢/٢۱
» از زنانی که دوستشان دارم :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٥
» تصویر :: ۱۳٩٠/۱٢/٧
» جیغ بنفش :: ۱۳٩٠/۱۱/٢۸
» در ابتدا کلمه بود :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٢
» آنچه به جا می‌ماند :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٩
» وحشت اتوپیا :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٤
» درباره‌ی مرگ و چیزهای دیگر :: ۱۳٩٠/۱۱/٧
» زمستون :: ۱۳٩٠/۱٠/۳٠
» گنجشک :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٧
» کار خسته می‌کند :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٩
» شبی... :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٢
» بند سوم :: ۱۳٩٠/۱٠/٧
» موسیقی سگی :: ۱۳٩٠/۱٠/٢
» غم بازگشت :: ۱۳٩٠/٩/٢٤
» زندگی بر گردن افتاده‌ست، یاران! چاره چیست؟ :: ۱۳٩٠/٩/۱۸
» احتمالا... :: ۱۳٩٠/٩/۱۱
» درباره‌ی ادبیات :: ۱۳٩٠/٩/٧
» آیا همیشه پرسیدن مهم‌تر از جواب گرفتن است؟! :: ۱۳٩٠/٩/٢
» نشناختنی :: ۱۳٩٠/۸/٢۸
» برف... :: ۱۳٩٠/۸/٢۳
» کلاغ و برف :: ۱۳٩٠/۸/۱٩
» پل، پرنده، زمان بی‌حرکت و بوسه به روایت رنه مگریت :: ۱۳٩٠/۸/۱٥
» شما قضاوت کنید :: ۱۳٩٠/۸/۱٢
» از بارونی که دوستش ندارم :: ۱۳٩٠/۸/۸
» سه شعر از لی پو :: ۱۳٩٠/۸/٦
» گل شب‌بو :: ۱۳٩٠/۸/٥
» پرنده... :: ۱۳٩٠/۸/۱
» کتاب‌های امضادار :: ۱۳٩٠/٧/٢٧
» سرهنگ‌تمام :: ۱۳٩٠/٧/٢۳
» دو شعر از توماس ترانسترومر :: ۱۳٩٠/٧/۱۸
» پیتزای قورمه‌سبزی :: ۱۳٩٠/٧/۱٤
» استاندال علیه گوته :: ۱۳٩٠/٧/٦
» شاعر پاره‌وقت :: ۱۳٩٠/٧/۱
» مهمان نوامبری من :: ۱۳٩٠/٦/٢٩
» اندوه :: ۱۳٩٠/٦/٢٦
» حدود یک‌ساعت و نیم :: ۱۳٩٠/٦/٢٢
» اَبَر ابله :: ۱۳٩٠/٦/۱٩
» عادت :: ۱۳٩٠/٦/۱٦
» شبح هابیل :: ۱۳٩٠/٦/۱٢
» یه چرت کوچولو :: ۱۳٩٠/٦/٧
» فتوبلاگ :: ۱۳٩٠/٦/٤
» پنجره را... :: ۱۳٩٠/٥/۳٠
» دُلاکروا :: ۱۳٩٠/٥/٢٥
» ازدواج :: ۱۳٩٠/٥/٢۱
» رمان غیراخلاقی :: ۱۳٩٠/٥/۱٧
» آسمان :: ۱۳٩٠/٥/۱٤
» باباکرم :: ۱۳٩٠/٥/۱٠
» با-خود-بیگانگی :: ۱۳٩٠/٥/٦
» ... :: ۱۳٩٠/٥/٢
» کمدی :: ۱۳٩٠/٤/٢٩
» کودک دزدیده :: ۱۳٩٠/٤/٢٥
» داستان دنباله‌دار: دوباره :: ۱۳٩٠/٤/٢۱
» لب بر تیغ :: ۱۳٩٠/٤/۱٦
» نامه‌ی پایانی :: ۱۳٩٠/٤/۱۱
» دل دیوانه :: ۱۳٩٠/٤/٦
» در روزهای آخر بهار... :: ۱۳٩٠/٤/۱
» شبِ بازگشت... :: ۱۳٩٠/۳/٢٩
» اسرارالتوحید :: ۱۳٩٠/۳/٢٥
» طبقه‌ی چندم زندگی می‌کنی؟ :: ۱۳٩٠/۳/٢٠
» دیشب خوابِ جوجه‌ها را دیدم :: ۱۳٩٠/۳/۱٥
» مکاشفه :: ۱۳٩٠/۳/۱۱
» خرمگس :: ۱۳٩٠/۳/٧
» کن‌فیکون :: ۱۳٩٠/۳/۳
» ... :: ۱۳٩٠/٢/۳٠
» سراب :: ۱۳٩٠/٢/٢٤
» اردک‌های چینی :: ۱۳٩٠/٢/۱٩
» پارسال، امسال، هرسال :: ۱۳٩٠/٢/۱۸
» ساخت ایران :: ۱۳٩٠/٢/۱٤
» در خواب و بیداری :: ۱۳٩٠/٢/٩
» در ستایشِ کتاب‌ :: ۱۳٩٠/٢/٥
» معبد :: ۱۳٩٠/۱/۳۱
» کاش :: ۱۳٩٠/۱/٢۸
» صدای پشت تلفن :: ۱۳٩٠/۱/٢۳
» تک‌گویی :: ۱۳٩٠/۱/۱۸
» آرمان‌ها و حرمان‌ها :: ۱۳٩٠/۱/۱٧
» تعطیلات :: ۱۳٩٠/۱/۱٤
» شبح :: ۱۳٩٠/۱/٩
» کلمات :: ۱۳٩٠/۱/٤
» بیزینس :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٩
» اطلاعیه :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٥
» نقطه‌هایی میان کلمات :: ۱۳۸٩/۱٢/٢۱
» وای، نه! :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٧
» به یاد خانه‌های تاریک :: ۱۳۸٩/۱٢/۱۳
» زمان گم‌شده :: ۱۳۸٩/۱٢/٧
» عبور :: ۱۳۸٩/۱۱/۳٠
» ترانه‌ی پاییزی :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٦
» آدرس جدید درخت ابدی :: ۱۳۸٩/٩/۱٩
» ؟! :: ۱۳۸٩/٩/۱۱
» ترانه‌ی شولتس :: ۱۳۸٩/٩/٥
» دو داستانک از دانیل خارمس :: ۱۳۸٩/۸/۳٠
» نوشته‌ای غمگین درباره‌ی شادی :: ۱۳۸٩/۸/٢٥
» جمله‌هایی که در خواب شنیدم :: ۱۳۸٩/۸/٢٠
» بورخس در برجٍ عاج :: ۱۳۸٩/۸/۱٦
» اورهان... :: ۱۳۸٩/۸/۱۱
» دنیای دوگانه‌ی ما :: ۱۳۸٩/۸/۸
» سوسک :: ۱۳۸٩/۸/٤
» یک‌بار هم که شده بیا تنبلی کنیم! :: ۱۳۸٩/٧/۳٠
» در جوابِ چند سوال :: ۱۳۸٩/٧/٢٥
» بهشت زهرا :: ۱۳۸٩/٧/٢٢
» بازگشت :: ۱۳۸٩/٧/۱٩
» اگنس :: ۱۳۸٩/٧/۱٤
» مدیتیشن با صدای جیرجیرک! :: ۱۳۸٩/٧/۸
» بومی‌گرایی، پاشنه‌ی آشیلِ ما :: ۱۳۸٩/٧/٥
» تعدیلِ نیرو :: ۱۳۸٩/٦/۳۱
» اندوه :: ۱۳۸٩/٦/٢٦
» خلاقیتِ منفی :: ۱۳۸٩/٦/٢۱
» فلسفه‌ی عشق :: ۱۳۸٩/٦/۱٦
» یادمان باشد :: ۱۳۸٩/٦/۱۱
» حیوان خانگی :: ۱۳۸٩/٦/٦
» خیال دریا :: ۱۳۸٩/٦/۳
» اجبار :: ۱۳۸٩/٥/٢٩
» دل‌خوریِ روز :: ۱۳۸٩/٥/٢٥
» تداعی‌ها :: ۱۳۸٩/٥/٢۱
» باغ وحش :: ۱۳۸٩/٥/۱۸
» نزدیک غروب بود :: ۱۳۸٩/٥/۱٤
» به یاد محمد نوری :: ۱۳۸٩/٥/۱٠
» او... :: ۱۳۸٩/٥/۸
» راه‌های گفتن :: ۱۳۸٩/٥/٥
» دریایی که شناگرش نشدم :: ۱۳۸٩/٤/٢٩
» بورخس، آستوریاس و ادبیات متعهد :: ۱۳۸٩/٤/٢٤
» مسیج‌بازی را عشق است! :: ۱۳۸٩/٤/٢٠
» می‌گفت... :: ۱۳۸٩/٤/۱٧
» این روزا :: ۱۳۸٩/٤/۱٤
» عکس :: ۱۳۸٩/٤/٩
» داستان‌های چند‌کلمه‌ای :: ۱۳۸٩/٤/٦
» اوگتسوموناگاتاری! :: ۱۳۸٩/٤/٢
» موتورفوبیا :: ۱۳۸٩/۳/۳٠
» باران می‌بارد :: ۱۳۸٩/۳/٢٦
» ما و فارسی-وان :: ۱۳۸٩/۳/٢۳
» راه‌نمای خودکامگی! :: ۱۳۸٩/۳/٢٠
» رفتیم و سوختیم و برگشتیم :: ۱۳۸٩/۳/۱٥
» طلا و مس :: ۱۳۸٩/۳/۱۳
» از سونتاگ به بورخس :: ۱۳۸٩/۳/٩
» دیوار و موسیقی :: ۱۳۸٩/۳/٥
» زیر امواج :: ۱۳۸٩/۳/٢
» از خنده و خستگی :: ۱۳۸٩/٢/٢۸
» شعله‌ی شمع :: ۱۳۸٩/٢/٢٤
» مثل بالش... :: ۱۳۸٩/٢/٢٠
» سرزمین ویران :: ۱۳۸٩/٢/۱٥
» یادی از کویر :: ۱۳۸٩/٢/۱٢
» از تو... :: ۱۳۸٩/٢/٩
» چه شبی! :: ۱۳۸٩/٢/٤
» زلزله: شعر یا واقعیت؟ :: ۱۳۸٩/٢/۱
» کتاب‌های نخوانده :: ۱۳۸٩/۱/٢٧
» از باران می‌آمدی... :: ۱۳۸٩/۱/٢۱
» دین و جامعه :: ۱۳۸٩/۱/۱۸
» مثل ترانه‌ای جاودانه :: ۱۳۸٩/۱/۱٥
» پرنده‌ی زندانی :: ۱۳۸٩/۱/۱۱
» هیچ :: ۱۳۸٩/۱/٧
» حافظ، شاعری ریاکار :: ۱۳۸٩/۱/٤
» بهار با تو :: ۱۳۸٩/۱/۱
» شادمانی‌های کوچک :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٦
» درباره‌ی سفر :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٤
» دکستر، نیمه‌ی روشن قابیل :: ۱۳۸۸/۱٢/٢۱
» چشم‌انداز... :: ۱۳۸۸/۱٢/۱۸
» آیا هر چیزی ممکن است؟ :: ۱۳۸۸/۱٢/۱۳
» رویای برف :: ۱۳۸۸/۱٢/۸
» هایکوهای غیر ژاپنی :: ۱۳۸۸/۱٢/۱
» از عشق و استبداد :: ۱۳۸۸/۱۱/٢٧
» سکوت... :: ۱۳۸۸/۱۱/٢۳
» مکتب تناقض‌ها :: ۱۳۸۸/۱۱/۱٩
» داستان‌های دو‌خطی :: ۱۳۸۸/۱۱/۱٦
» لب‌هایت... :: ۱۳۸۸/۱۱/۱٢
» قتل جان لنون :: ۱۳۸۸/۱۱/٩
» سطرهایی برای زمستان :: ۱۳۸۸/۱۱/٧
» ققنوس :: ۱۳۸۸/۱۱/٥
» آخرین پر سیمرغ :: ۱۳۸۸/۱۱/۳
» تو... :: ۱۳۸۸/۱٠/۳٠
» یک سوال :: ۱۳۸۸/۱٠/٢٥
» طبیعت بی‌جان :: ۱۳۸۸/۱٠/٢٠
» ترانه‌ی دریا :: ۱۳۸۸/۱٠/۱٧
» دایره‌ی بسته :: ۱۳۸۸/۱٠/۱٥
» سایه / حکایتی اخلاقی <ادگار آلن پو> :: ۱۳۸۸/۱٠/۱۱
» دروغ مقدس :: ۱۳۸۸/۱٠/٧
» کاش به کوچه نمی رسیدم :: ۱۳۸۸/۱٠/٢
» از برف... :: ۱۳۸۸/٩/٢٧
» سکوت / حکایتی خیالی < ادگار آلن پو> :: ۱۳۸۸/٩/٢٥
» خیال ندارد... :: ۱۳۸۸/٩/٢٤
» از نگاه کولاکوفسکی :: ۱۳۸۸/٩/٢٢
» سه شعر از چسلاو میلوش :: ۱۳۸۸/٩/۱٩
» سه شعر از ریموند کارور :: ۱۳۸۸/٩/۱۳
» خانواده‌ی سری :: ۱۳۸۸/٩/۱٠
» روح پراگ :: ۱۳۸۸/٩/٦
» سرآغازی دوباره :: ۱۳۸۸/٩/٦
» خوشه‌های نگون‌بختی :: ۱۳۸۸/٩/٥
» زندگی دیگران / lives of others :: ۱۳۸۸/٧/۱٩
» چشمان سیاه / Dark Eyes :: ۱۳۸۸/۳/۱٤