# ترجمه‌ی_شعر

دختران رخت‌شوی در باران

روی آب‌های درخشان سایه‌ها لرزیدند دخترانِ رخت‌شوی با روپوش‌های سفیدشان رسیدند و در سبدهاشان گل بود آی دخترانِ رخت‌شوی، رخت‌شوی، رخت‌شوی! از کجا آمده‌اید؟ روپوش‌های ... ادامه مطلب
/ 19 نظر / 25 بازدید