# دفتر_شعر

آلاداغلار

روی بلندی ایستاده‌ام مثلِ معبدی دورافتاده به اطراف نگاه می‌کنم پاییز بی‌برگ و بی‌درخت در کوه‌های رنگی انزوایِ مطلق باد می‌آید           (92/7/29)
/ 23 نظر / 28 بازدید

دفتر شعر

شعرهای ریوکان را می‌خوانم پرنده‌ها در اوج ناپدید می‌شوند سایه‌-روشنِ درختان روی کتاب به‌جای کلمات                 (92/3/22)
/ 14 نظر / 27 بازدید

از برف...

از برف خبری نیست برفی که ببارد و خیالِ اندوه و سرمای خشکِ ذهن را در تکرارِ دانه‌های سفید بپوشاند برف تخیلِ زمستان ا‌ست           (درخت ابدی، ٨٧/١١/١٣)
/ 6 نظر / 35 بازدید