# دفتر_شعر

احتمالا...

احتمالا با قطار به دیدنت می‌آیم مثلِ رودی که اندوه را پشتِ کوه می‌گذارد و می‌گوید دودوب دودوب   دوستت دارم   دودوب‌ دودوب                                                   (90/9/11)
/ 33 نظر / 11 بازدید

او...

او تو بودی که بر بیابان وزیدی و خاک و سنگ جان گرفت ماه مُرد و کنده‌ها اسکلتِ اسبی شد که در باد می‌تاخت                       (٣٠/ اردیبهشت/ ٨٣)
/ 19 نظر / 17 بازدید