# دفتر_شعر

والس

والس با صدای لئونارد کوهن با موهایی از پشت بسته و دست‌هایی در هوا از پشتِ گلدان نگاهش می‌کنم لاله‌ی آویخته مثلِِ دامن بر تنش در باد می‌رقصد ... ادامه مطلب
/ 15 نظر / 39 بازدید

صحنه

از پشت نگاهش می‌کنم که روی صخره نشسته و دست‌ها را زیرِ چانه گذاشته روبه‌رو دریاست رویایی نارنجی در افق و غمی در دل دوچرخه روی ساحل افتاده کمی آن ... ادامه مطلب
/ 18 نظر / 21 بازدید

آلاداغلار

روی بلندی ایستاده‌ام مثلِ معبدی دورافتاده به اطراف نگاه می‌کنم پاییز بی‌برگ و بی‌درخت در کوه‌های رنگی انزوایِ مطلق باد می‌آید           (92/7/29)
/ 23 نظر / 22 بازدید