# دفتر_شعر

احتمالا...

احتمالا با قطار به دیدنت می‌آیم مثلِ رودی که اندوه را پشتِ کوه می‌گذارد و می‌گوید دودوب دودوب   دوستت دارم   دودوب‌ دودوب                                                   (90/9/11)
/ 33 نظر / 4 بازدید

زیر امواج

چه آرامشی است در امواج وقتی به دیوارهای خانه‌ام می‌کوبند و همه چیز در اعماق فرو می‌رود نترس ماهی‌ها جایی نمی‌روند آرام خاطرات را مرور می‌کنند                (١٩/مهر/ ٨٣)
/ 18 نظر / 6 بازدید